Vargungar födda i Stockholms län. Foto: Scanpix


På onsdagen besöktes lyan av forskare och folk från Länsstyrelsen. Kullen består av fyra valpar, tre hannar och en hona. Samtliga märktes med små microchips för framtida identifiering.

Enligt Olof Liberg, koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv, har inte vargar fortplantat sig inom länet sedan början av 1840-talet. Men han tror att det finns utrymme för åtminstone ett revir till norr om huvudstaden.

- Söder om Stockholm är det nog för trångt. Men norrut är det rätt gott om plats, säger han.

Valparna tillhör ett vargpar som etablerade sig i höstas i området. Deras revir, Rialareviret, är ett av de minsta i landet, bara runt 20 000 hektar. De är dessutom de enda vargarna i landet vars huvudföda är rådjur, snarare än älg.

- När vi följde dem i mars-april dödade de ett rådjur per dag, säger Liberg.

Pappan till valparna bedöms som mycket värdefull genetiskt för den inavlade svenska vargstammen eftersom han är son till en varg av finskt-ryskt ursprung i det så kallade Galvenreviret i Hälsingland.

Under den kontroversiella vargjakten i vintras var Galvenreviret fredat. Blir det jakt den kommande vintern lär också Rialareviret undantas. Valparnas så kallade inavelskoefficient - ett mått på graden av inavel - är mycket låg.

På Länsstyrelsen arbetar man nu hårt för att minska riskerna för konflikter med de boende i området. På många platser i landet där vargar har etablerat sig har motståndet från ortsbor och jägare varit stort. Frågan är om historien ska upprepa sig i Rialareviret.

- Än så länge har det varit ovanligt lugnt. Paret har i stort sett inte dödat några får eller hundar alls. Men det kan bli konflikt i framtiden med jägarna med tanke på att vargarnas uttag ur rådjursstammen är rätt omfattande, säger Liberg.

.

.

.

.

UNDERBART!